REKLAMA
drugi Baner NOWa

Z nowej gazety

Zasady prowadzenia debaty publicznej na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Opublikowano 23 marca 2014, autor: RED.

Zasady prowadzenia debaty publicznej na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Zarówno w naszym regionie jak i w całej Polsce temat włączania obywateli w podejmowanie decyzji ważnych z punktu widzenia całej lokalnej społeczności staje się coraz bardziej modny, co widać na przykładzie kolejnych samorządów lokalnych podejmujących wyzwanie uregulowania (np. w formie uchwał) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Na szczeblu ogólnopolskim powstają nowe dokumenty np. Kodeks Konsultacji Społecznych (o którym pisałem w poprzednim artykule).

Poniżej prezentuję Państwu zasady konsultacji społecznych, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych, mając nadzieję, że będą one stanowić inspiracje podczas prac związanych ze stworzeniem lokalnych zasad konsultacji społecznych.

Core Principles for Public Engagement (Podstawowe zasady prowadzenia debaty publicznej), opublikowane przez National Coalition for Dialogue and Deliberation w 2009 r.

1. Staranne planowanie i przygotowanie stanowiska. Uczestnictwo w debacie powinno rozpoczynać się od wspólnej pracy interesariuszy i ekspertów, ukierunkowanej na przygotowanie czytelnego stanowiska, zawierającego zaplanowane działania i jasno określone ich cele. Należy unikać źle zaplanowanych działań, które nie przystają do aktualnej sytuacji i nie dają możliwości osiągnięcia celów, a także działań prowadzonych przez źle przygotowanych lub zbytnio ograniczonych ideologicznie ekspertów.

2. Włączanie różnych poglądów, głosów, opinii tak, aby udokumentować demokratyczny charakter debaty i przygotowywanego stanowiska. Uczestnicy debaty powinni odczuwać, że pomimo różnych poglądów, mają równy status w dyskusji i ich poglądy są ważne i brane pod uwagę. Należy zachęcać do wypowiedzi środowiska, których głos nie był dotychczas słyszany i unikać sytuacji, w których nie wszyscy uczestnicy debaty mogą czuć się bezpieczni podczas wypowiedzi, a także ekspertów, którzy będą ukierunkowywać debatę w jednym, z góry określonym kierunku.

3. Zachęcanie do udziału w debacie przedstawicieli władz lokalnych, instytucji rządowych, tak, aby razem z innymi interesariuszami pracowali na rzecz wypracowania rozwiązań, służących wspólnemu dobru i aby od początku debaty różnice w poglądach służyły wzbogaceniu debaty i nie były ignorowane. Należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie porozumienia i wypracowanie kompromisu. Wskazane jest unikanie debaty w sytuacji, gdy decyzje zostały już podjęte i debata służy poparciu z góry zakładanego stanowiska, a także w sytuacji, gdy górę biorą emocje i niepopularne stanowiska nie mają szansy na prezentację. Jednocześnie ostrożnie należy podchodzić do ekspertyz i opracowań w których prezentowane są jednostkowe opinie i wyniki badań.

4. Otwartość i chęć uczenia się. Wskazane jest pomaganie interesariuszom w byciu otwartymi na przedstawiane opinie, bez nadmiernego przywiązania do z góry zakładanej oceny, w pozyskiwaniu informacji i wykorzystywaniu ich do tworzenia obiektywnych stanowisk. Otwartość pomaga lepiej dotrzeć do szczegółowych uwarunkowań decyzji i opracować stanowiska z rozwiązaniami, które nie były oczywiste, a nawet nie były brane pod uwagę w chwili rozpoczynania debaty. Należy unikać prowadzenia dyskusji przez moderatorów, którzy raczej przedstawiają swoje stanowiska, niż są otwarci na opinie uczestników.

5. Przejrzystość i zaufanie. Cała debata powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, z zastosowaniem czytelnej metodologii i technik zbierania opinii. Powinna być prowadzona dokumentacja prezentowanych poglądów i punktów widzenia. Interesariusze powinni mieć możliwość łatwego śledzenia debaty i włączania się w nią w odpowiednim dla nich momencie. Należy informować o wszystkich interesariuszach włączonych w debatę, unikać niejawnych działań w stosunku do wszystkich uczestników debaty, a także należy unikać niejasnych reguł zbierania opinii.

6. Przekonanie o możliwości oddziaływania. Zapewnienie, że każdy głos w debacie może mieć istotny wpływ na jej wynik i wykreowanie tego przekonania wśród uczestników debaty. Uczestnicy powinni mieć przekonanie, że ich głos ma wpływ na działanie władz. Konieczna jest informacja zwrotna, w jaki sposób głos w debacie został wykorzystany. Należy unikać produkowania opinii nieprzydatnych dla polityków, reprezentujących poglądy wąskiej grupy interesariuszy, a także braku informacji zwrotnej o wykorzystaniu wyników debaty.

7. Promowanie kultury partycypacyjnej a także instytucji i programów budujących klimat przyjazny dla włączenia różnych grup społeczeństwa w debatę publiczną. Partycypacja sprzyja identyfikacji z decyzjami władz publicznych a także pozwala rozwijać umiejętność efektywnego wpływania na politykę, rozwiązywania problemów i demokratycznego podejmowania decyzji. Pozwala to na wzrost liczby interesariuszy mających wpływ na decyzje polityków. Należy jednak unikać debat na tematy odizolowane od bieżących problemów i mało interesujące dla społeczeństwa.

Kamil Kabasiński

Komentarze

  1. Od patologii przez demagogię ,warcholstwa bez odniesień i zaplecowość do takiej otwartości to nie w Polsce .
    Patologia tylko za plecami lubi, umie udupiać swe ofiary .
    Wim coś o tym a jak za mądry to korupcją i wrabianiem w cuda załatwiać .A w jakie i jakimi metodami to może partie by się zainteresowały
    w temacie jak łatwo kogoś zrobić albo założyć na niego podsłuchy i inne cuda .

Zostaw komentarz

Redakcja "NOWa Gazeta Biłgorajska" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIESZCZONE KOMENTARZE!


jeden + = 6

Motocykle, skutery, choppery 125 - Jaki wybrać? Jaki kupić?